Kup 3 produkty, a jeden najtańszy z nich otrzymasz GRATIS!

REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ LA PETITE TASSE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem promocji urodzinowej jest sklep La Petite Tasse w Toruniu, przy ul. Małe Garbary 20 w Toruniu, właściciel witryny www.lapetitetasse.pl NIP: 9562197461. zwana dalej „Organizatorem”.

2.    Celem Promocji jest reklama sklepu stacjonarnego oraz witryny sprzedażowej www.lapetitetasse.pl

3.    Czas trwania Promocji obejmuje okres od 5 maja 2018 roku do 11 maja 2018.

4.    Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY I RABATY

1.    W ramach promocji rabatem zostanie objęta 3 najtańsza rzecz zakupiona w sklepie stacjonarnym lub za pośrednictwem witryny internetowej www.lapetitetasse.pl. Tj. Przy zakupie dwóch rzeczy w ww. miejscach trzecią najtańszą kupujący otrzymuje w prezencie.

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1.    W Promocji mogą wziąć udział wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy dokonają zakupu min. 3 rzeczy w sklepie stacjonarnym lub za pośrednictwem witryny WWW.lapetitetasse.pl.

2.    W sklepie internetowym rabat zostaje naliczony automatycznie w koszyku kupującego, po wybraniu 3 przedmiotów z listy.

3.    W sklepie stacjonarnym rabat zostaje uwzględniony podczas finalizacji transakcji.

4.    Promocja trwa od 5.05-11.05.2018 r.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą elektroniczną na adres sklep@lapetitetasse.pl lub osobiście w siedzibie sklepu.

2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4.    Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.lapetitetasse.pl

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.