Tony Carter

Angielski producent ceramiki użytkowej.