Nymphenburg

Nymphenburg monachijska wytwórnia porcelany.