Ludwigsburg

Ludwigsburg jedna z najstarszych niemieckich wytwórni porcelany.