Grafenthal

Grafenthal niemiecki producent porcelany z Turyngii.