Argentor

Argentor austriacka wytwórnia przedmiotów z plateru i szkła.